بند ۹ از ماده ۱۴۸ : هزینه‌های مربوط به جبران خسارات وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه در حساب مالیاتی مودی قابل قبول است مشروط بر این كه:

?اولاً- وجود خسارت محقق باشد. ?ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ?ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهدة دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. ? آیین نامه احراز شروط سه گانه مذكور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور به تصویب وزیر…

جزئیات

قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان لازم الاجراست و مشمولین این قانون مکلف به رعایت آن هستند.

? قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان لازم الاجراست و مشمولین این قانون مکلف به رعایت آن هستند. ◾️به گزارش ایلنا از سازمان مالیاتی ایران، مسیحی در پاسخ به درخواست اتاق اصناف ایران مبنی بر تکایف اصناف درخصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی پس…

جزئیات

◾️بر اساس اطلاعات واصله، برخی ادارات کل امور مالیاتی بدون توجه به مفاد تبصره ماده (۱۵۷) ق.م.م و بخشنامه شماره … و همچنین دستورالعمل شماره … ؛ رسیدگی به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی بعد از قطعیت پرونده را موکول به طرح آن در سایر مراجع نظیر هیات سه نفری موضوع ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م می نمایند،

◾️بر اساس اطلاعات واصله، برخی ادارات کل امور مالیاتی بدون توجه به مفاد تبصره ماده (۱۵۷) ق.م.م و بخشنامه شماره و همچنین دستورالعمل شماره  ؛ رسیدگی به ادعای مطالبه مالیات از غیر مودی بعد از قطعیت پرونده را موکول به طرح آن در سایر مراجع نظیر هیات سه نفری موضوع ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م می نمایند،…

جزئیات

مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ تا ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ قرار گیرد به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌‌گردد .

◾️روسای امور مالیاتی/ مودیان مالیاتی  ?مهلت رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده که آخرین مهلت رسیدگی آن ها در اجرای مقررات مذکور در بازه زمانی ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ تا ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ قرار گیرد به مدت یک و نیم ماه تمدید می‌‌گردد…

جزئیات

۱۰ نکته از مهمترین تغییراتی که در قانون چک صورت گرفته و طبق گفته مسئولان بانک مرکزی از 22 آذر اجرا می شود

? خبرگزاری برنا / ۱۰ نکته از مهمترین تغییراتی که در قانون چک صورت گرفته و طبق گفته مسئولان بانک مرکزی از  ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی می شود؛ ◾️تنها تبادل برگ کاغذی چک بین دو نفر به‌ معنای پایان عملیات نیست و تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و…

جزئیات

مهلت ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سوم [ پاییز ] و چهارم [ زمستان ] سال ۱۳۹۹ به مدت یک ماه تمدید شده است.

? مهلت ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره های سوم [ پاییز ] و چهارم [ زمستان ] سال ۱۳۹۹ به مدت یک ماه تمدید شده است.   ?اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۹۹ که قرار بود ۱۵ دی ماه سال جاری ارائه شود تا ۱۵ بهمن ماه تمدید شده است.…

جزئیات

قابل توجه مودیان مالیاتی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

  ⭕️ قابل توجه مودیان مالیاتی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم ◾️با توجه به بند (۱۰) مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تسلیم گزارش حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ ق.م.م که آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی یاد شده آن­ها از تاریخ صدور مصوبه ( ۱/ ۹/…

جزئیات
طالبه مالیات متمم ناشی از تراکنش های بانکی

غیر قانونی بودن مطالبه مالیات متمم ناشی از تراکنش های بانکی برای عملکرد تا ۱۳۹۴

  ⭕️ مستنبط از دلایل آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی بودن مطالبه مالیات متمم ناشی از تراکنش های بانکی برای عملکرد تا ۱۳۹۴ ✍️بر اساس قاعده “قبح عقاب بلابیان” چنانچه در سنوات قبل از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ هم مدنظر قانونگذار مبنی بر وصول مالیات از تراکنش های بانکی ، بوده بایستی…

جزئیات

صلاح معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مالیات

? اصلاح معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مالیات ◾️کانون نهادهای سرمایه‌گذاری از اصلاح معافیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا گزاشگری بین‌المللی و تحویل به وزیر اقتصاد جهت ارائه به هیات دولت خبر داد. ?به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اعلام کرد: اصلاح تبصره یک ماده ۱۴۹…

جزئیات