جدول معافیت حقوق سال 1400

◾️بر اساس ردیف ۴ تبصره ۱۲ ماده واحده، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. ◾️نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء قضات و مشمولین تبصره‌های(۱) و (۲) ماده(۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(۵)…

جزئیات

تأخیر تحریر دفاتر

تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود. ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.  

جزئیات

سقف معافیت مالیاتی در سال 1400

? نمایندگان مجلس روز شنبه در جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی ردیف ۴ تبصره ١٢ ماده واحده لایحه بودجه مقرر کردند کارکنان دولتی و غیردولتی با حقوق‌های کمتر از ۴ میلیون تومان در سال ١۴٠٠ از پرداخت مالیات معاف شوند . ◾️بر اساس ردیف ۴ تبصره ۱۲ ماده واحده،  سقف…

جزئیات

معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری

? معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمدهای ‎خدماتی ‎بیمارستان‎ها، ‎هتلها ‎و ‎مراکز ‎اقامتی ‎گردشگری ◾️۱-میزان معافیت: ➖ صد در صد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری، اشخاص حقوقی غیر دولتی: در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰سال ودر سایرمناطق به مدت ۵ سال ➖…

جزئیات

پلمپ دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و دفتر کل ) سال 1400

⭕️⭕️ ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل باید قبل از شروع سال مالی انجام شود . ⭕️ مودیان مالیاتیِ مشمول نگهداری دفاتر قانونی ( کلیه اشخاص حقوقی و نیز صاحبان مشاغل گروه اول ) ? جهت پلمپ دفاتر مالی سال ۱۴۰۰ ، می توانید با مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات…

جزئیات

همه ی احکام قانونی مرتبط با مطالبه مالیات متمم

? همه ی احکام قانونی مرتبط با مطالبه مالیات متمم ◾️ماده ۱۵۶ ?هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این كه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مؤدی، درآمدی فعالیت انتفاعی كتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده…

جزئیات

جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم

⭕جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ?نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند ، درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق ؛ ?در مورد حقوق عبارت خواهد بود…

جزئیات