دستورالعمل شماره ۵۰۴ مورخ ۸/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه ( تا ۱۰۵ قطعه ) طی سال ۱۳۹۹

? دستورالعمل شماره ۵۰۴ مورخ ۸/ ۲/ ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی در خصوص میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه ( تا ۱۰۵ قطعه ) طی سال ۱۳۹۹ ?تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد ?از ۶ سکه تا ۱۵ سکه به ازای هر قطعه، ۹۶۰ هزار تومان مالیات مقطوع ?از…

جزئیات

دستورالعمل مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی

  ? دستورالعمل مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ◾️تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی در هر منبع برای هر سال یا دوره در صورت پرداخت مانده بدهی (اصل بدهی،…

جزئیات

مهلت زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی

⭕️ مهلت زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی ? اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و نیز پرونده مالیاتی مودیانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه ننموده اند تا چه زمانی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد؟ ?برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت…

جزئیات

انواع اظهارنامه مالیاتی

? برخی انواع اظهارنامه مالیاتی / فرم‌های اظهارنامه مالیاتی سال ها است الکترونیکی شده و از این رو از طریق اینترنت تکمیل و ارسال خواهد شد . ? این فرم‌ها به چند نوع مختلف تقسیم می‌شوند که هر شخص حقیقی یا حقوقی، در زمان مراجعه به وب‌سایت سازمان امور مالیاتی، به‌تناسب باید فرم مخصوص به…

جزئیات

آخرین مهلت مقرر تمدیدشده جهت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1399

? حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ( چهارشنبه این هفته ) اقدام به انجام دو تکلیف مهم برای مودیان مشمول مقررات ارزش افزوده و ارسال فهرست معاملات ?آخرین مهلت مقرر تمدیدشده جهت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۹ ( برای مشمولین مقررات ارزش افزوده برابر ۸ مرحله فراخوان ) ? آخرین مهلت…

جزئیات

ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

⭕️ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم   ◾️شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت (حتی معافیت مالیاتی سالانه)  یا مشوق مالیاتی ?توجه داشته باشیم مودیان مشمول گروه اول شغلی که مکلف به ارائه دفاتر هستند چنانچه در پاسخ به دعوت نامه ارائه دفاتر، آن را ارائه ندهند حتی اگر اظهارنامه مالیاتی تسلیم کنند…

جزئیات

احکام قانونی مرتبط با مطالبه مالیات متمم

همه ی احکام قانونی مرتبط با مطالبه مالیات متمم ◾ماده ۲۲۷ ?در مورادی كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الرأس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و یا ادارة امور…

جزئیات

مهلت زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به پرونده های مالیاتی و متمم

⭕️ مهلت زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی ? اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و نیز پرونده مالیاتی مودیانی که اظهارنامه مالیاتی ارائه ننموده اند تا چه زمانی بایستی مورد رسیدگی قرار گیرد؟ ?برابر ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ انقضاء مهلت…

جزئیات

⭕ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

⭕ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ?به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، ۱ . واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال و ۲ . واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ ?علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی،…

جزئیات