چک رمزدار چیست ؟

چک رمزدار چیست ؟ و انواع چک کدامند

چک به عنوان یکی از ابزارهای مورد استفاده در مبادله پول به طور کلی توسط افراد استفاده می شود-چک ارز رمزنگاری شده از بانک, این سند بانکی به دو نوع چک بین بانکی و چک بانکی تقسیم می شود که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند و تحت شرایط خاصی صادر می شوند.…