وام ۱۰ میلیونی بدون ضامن وام ۳۰ میلیونی بانک ملت بدون ضامن وام بدون ضامن بانک مهر ایران وام با چک شخصی بدون ضامن

وام های خرد بدون ضامن دستورالعمل جدید بانک مرکزی

رئیس بانک مرکزی فعالیت هایی که در عرصه تسهیل در پرداخت وام های خرد بانک ها انجام شده را توضیح داد علی صالح آبادی مدیر بانک مرکزی در جواب به این پرسش که چرا با این چادر مسئله پذیرفتن ضامن های بانکی همچنان به سخت گرفتن ادامه می دهند و از سیستم سنجش اعتبار در…