نمونه کار شرکت حسابداری تراز محاسب کیان سوپر پایپ

دفتر مركزی و كارخانه:
خليج فارس، منطقه‌ی آزاد قشم، شهرك صنعتی طولا
دفتر هماهنگی تهران:
خيابان مطهری (تخت طاووس)، بعد از مفتح، شماره ۱۵۹
تلفن: ۴۲۸۵۸۰۰۰ – ۰۲۱
دورنگار۸۸۷۳۱۱۵۹– ۰۲۱
تلگرام – و اتساپ: ۰۹۰۲۰۰۴۲۸۵۸
پست الکترونیک   info@superpipe.ir
 
پاسخگویی مشتریان:
تلفن: ۸۲۱۱۸-۰۲۱
تلگرام – و اتساپ: ۰۹۳۵۸۲۱۱۸۰۰
پست الکترونیک 82118@superpipe.ir
 
مشاهده سایت
نمونه کار شرکت حسابداری