تبصره های ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره های ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

  جزئیات تبصره / تبصره های ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اصلاحیه قابل اجرا از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ و نیز اصلاحیه پس از آن قابل اجرا از ۱۱/ ۶/ ۱۳۹۶

ابلاغیه مورخ ۳۱ ۳ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی

ابلاغیه مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی

ابلاغیه مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ راه اندازی سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک اجاری / صاحبان املاک اجاری می توانند نسبت به تسلیم اجاره املاک اقدام نمایند اظهارنامه اجاره املاک را هم از مسیر مای تکس به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایید

محمد برزگری ، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

محمد برزگری ، رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی از چگونگی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می گوید: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی تعداد مودیان مالیاتی را تقریبا سه برابر می‌کند اجرای این قانون ۷ میلیون نفر از مردم را مستقیما درگیر می‌کند از سال گذشته ۸ میلیون دستگاه را سامان دهی…

بخشنامه شماره ۱۶/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۴/ ۴/ ۱۴۰۱

⭕️ بخشنامه شماره ۱۶/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۴/ ۴/ ۱۴۰۱

بخشنامه شماره ۱۶/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۴/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص اعلام حدنصاب معاملات موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات سال ۱۴۰۱ بر اساس مصوبه مزبور حدنصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ) برای سال ۱۴۰۱ می باشد پنج درصد موضوع آیین نامه اجرایی…

⭕️ ‌ابلاغیه شماره ۶۰۰۶ ۲۰۰ ص مورخ ۳۰ ۳ ۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی

⭕️ ‌ابلاغیه شماره ۶۰۰۶/ ۲۰۰/ ص مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی

◾️تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل 🔹به موجب مصوبه مراجع قانونی ، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل لغایت ۱۵/ تیر/ ۱۴۰۱ تمدید گردید.

بخشنامه تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ اشخاص حقیقی

بخشنامه تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ اشخاص حقیقی

ادارات رئیس کل امور مالیاتی به موجب مصوبه مراجع قانونی  مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل ) تا تاریخ ۱۵/ ۴/ ۱۴۰۱ تمدید می شود. لذا صاحبان محترم مشاغلی که تاکنون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام ننموده‌اند، برای بهره‌مندی…